Naruto Shippuden - S11 E1 - La Rencontre

Naruto Shippuden - S11 E1 - La Rencontre

Mais c'était comment la rencontre entre Naruto et Sasuke ?

Naruto Shippûden
21m

Naruto Shippûden